+45 97 97 53 50
Åbningstider

Ferie for lystfiskere i sommerhus

Thy er et paradis for lystfiskere. Her er alt hvad en lystfiskers hjerte kan begære fra Agger Tange til Hanstholm mole. Her er lange kyststrækning med strande, høfder og moler ved Vesterhavet, Thys vilde landskaber med store og små søer og Limfjorden mod øst. Det giver ideelle vilkår til den perfekte fisketur.

Kyst- og Molefiskeri

På Vorupør mole kan der være tætpakket af lystfiskere om sommeren. Læmolen ved det hyggelig gamle fiskerleje har i over hundrede år været et vigtigt omdrejningspunkt i Vorupør, tidligere mest for byens fiskere, men i dag tiltrækker den også feriegæsterne i byen, der nyder stemningen og den flotte udsigt. Lystfiskere er også glade for læmolen og muligheden for at fange bl.a. makreller, sild, isinger, multer og torsk - alt efter sæsonen. Lidt syd for molen er der en lille pynt, hvor man kan fange rødspætter ca. 100 meter ude i havet i sensommeren.

Thy er et paradis for lystfiskere

Hanstholm Havn bliver beskyttet af to store ydre moler, hvor der året rundt er et godt fiskeri. Mange lystfiskere foretrækker den lave østmole med brystværn. Molen mos vest har et frit fald på 7 meter og ingen beskyttelse, men er stadig populær bland nogle lystfiskere, når der skal hales makreller i land. Alt efter sæsonen kan der fanges fladfisk, torsk, knurhaner, sild, makrel, hornfisk, havbars og multer. Det er vigtig at passe på når man færdes på molerne. Selv i godt vejr kan der ske uheld.

Roshage nord for Hanstholm benyttes også flittigt af lystfiskere. Her er det især makreller og multer, der fiskes efter.

Agger Tange er en lang, tynd tange, der går fra Agger i nord til Thyborøn kanal i syd. Tangen ligger mellem Limfjorden og Vesterhavet og der er mange høfder langs tangen. Her kan lystfiskere opleve en rigdom af fiskearter og alt efter årstid, kan der være store stimer af fisk. Det er typisk torsk, sej, pighvar, multe, ålekvabbe, rødspætter, skrubber, ising, tunger, ulk, fjæsing, hestemakrel, havørred, laks, makrel, hornfisk og sild der bider på krogen. Agger Tange er et meget populært sted for lystfiskere.

Havfiskeri

Havfiskeri er en god oplevelse for lystfiskere i alle aldre

Der er rigtig gode muligheder for havfiskere for lystfiskere der holder ferie i sommerhus i Klitmøllerområdet. Der er dagligt ture med kutter fra både Vorupør og Hanstholm. Kutterne sejler til forskellige fiskepladser, bl.a. over vrag. Det er især fisketure til Det Gule Rev, hvor de rigtig store fisk gemmer sig på det dybe vand, der er målet for mange lystfiskere. Det er ikke usædvanligt at hive fisk på over 10 kg om bord på havfiskeri. Det tager ca. 2-3 timer at komme ud til Det Gule Rev, hvor der er en stor rigdom af fisk og mange arter, fx torsk, havkat, lubbe, rødspætter, pighaj, lange, sej og pighvar.

De forskellige udbydere af bådture på havet tilbyder ture af forskellig varighed, så man kan vælge en tur alt efter lyst og behov. Dagsture kan vare fra 4-12 timer og der tilbydes også fisketure med overnatning. Det er en rigtig god idé at tage familien med på havfiskeri. Mange børn synes, det er en stor oplevelse at komme med ud på havet og fiske. Her kan en kortere fisketur med fordel vælges.

Fisketuren på havet med fiskekutter kan bookes online på arrangørernes hjemmesider. Det afhænger af vejret om turen gennemføres, så hold øje med vejrudsigten eller kontakt arrangøren af fisketuren og tjek om turen bliver til noget. Husk fornuftigt tøj, dvs. varmt tøj, regntøj og gerne skiftetøj.

Lystfiskeri i natursøer

Lystfiskere nyder godt af den store mængde søer i Thy, hvor der er frit fiskeri i mange af dem. Her er man omgivet af den smukkeste natur og kan fiske i de reneste søer i Danmark. Der er stor artsrigdom af fisk i søerne. Det lovpligtige fisketegn, som alle mellem 18 og 65 år skal have, kan købes på turistkontorerne i Thy.

Nors Sø ligger i Hanstholm Vildtreservat i den nordlige del af Nationalpark Thy ikke langt fra Klitmøller. Det et tilladt at fiske på den sydlige bred af Nors Sø i det markeret område mellem badestedet og Degnbjerg. Det er ikke tilladt at fiske, surfe eller sejle i den vestlige del af Nors Sø, da man ønsker at beskytte det sårbare dyre- og fugleliv ved søen.

Der er en fin fiskebestand i Nors Sø, hvor lystfiskere har stor sandsynlighed for at få en aborre eller skalle på krogen, men også kan være heldig at fange gedde, ål og helt. Der er skiltet ved søen, hvor stangfiskeri er tilladt.

Nors Sø er den reneste sø i Danmark. Det er en såkaldt karstsø, hvilket betyder at vandet i søen kommer strømmende gennem sprækker i søens kalkbund. Nors Sø er næringsfattig og op til 20 meter dyb. Der er et meget rigt og varieret plante- og dyreliv i Nors Sø og her trives det største antal plantearter i nogen dansk sø.

Der er fine faciliteter ved Nors Sø med bænke og borde, p-pladser, toilet og bålpladser.

Vandet Sø er ligesom Nors Sø en karstsø. Den er utrolig ren og derfor rummer den også en helt unikt dyre- og planteliv. Den er op til 22 meter dyb og går for at være en af Thys smukkeste søer. Vandet Sø er et populært udflugtsmål for de lokale og turister. Det er tilladt at sejle og surfe på Vandet Sø. Lystfiskere kommer til Vandet Sø for at fange ål, gedde, skalle, aborre og helt. Lystfiskeri er tilladt ved den statsejet vestlige bred inden for det markerede område fra badepladsen til det nordlige skel. Stangfiskeri er tilladt fra p-pladsen på Egevej og til skiltet ca. 800 meter mod nord. Det kan være nødvendigt at iføre sig waders, hvis man vil ud til de gode fiskepladser.

Flade Sø ligger lige nord for Agger. Søen er unik på grund af sin beliggenhed lige ud til Vesterhavet. Kun en tynd klitrække adskiller søen fra havet. Flade Sø var tidligere en del af Krik Vig i Limfjorden og fjorden er derfor heller ikke langt væk. Der blev tidligere erhvervsfisket i den lave brakvandssø. Det var sandart, man fiskede efter og dem er der stadig mange af i Flade Sø. Man kan desuden fange gedde, aborre, skalle, brasen og ål i Flade Sø.

Nors Bagsø ligger tæt ved Nors Søs nordlige bred i den sydlige del af Tved Plantage, nær ved nordbredden af Nors Sø. Der er gode muligheder for at fange gedde og aborre samt fredfisk som suder og brasen. Ved Nors Bagsø er der handicapvenlig fiskeplatform med borde og bænke. Syd for søen er der en bålplads.

Klastrup Dam ligger i Østerild Plantage og er en tidligere grusgrav, som er forbundet med Østerild Å. Klastrup Dam rummer en fin bestand af gedder og der er desuden mange skaller og aborrer. Der er borde og bænke på stedet.

Tovsig Sø i Østerild Plantage blev skabt, da man opdæmmede en bæk, som en gang løb gennem engen. Der er mange åkander i søen og frodig rørskov omkring den. Der er både bål- og grillplads ved søens bred. Lystfiskere kommer til Tovsig Sø for at fange gedde, aborre, suder, ål og skalle.

Fiskeparker

Pak fiskegrejet og nyd en stille dag i en af de mange dejlige fiskeparker i Thy. Her er gode toiletforhold, renseplads og p-plads tæt på de gode fiskepladser ved søerne. Put and Take-fiskesøer er perfekte til en hyggelig dag sammen med familien. Ofte stilles der grillpladser til rådighed, så man kan tilberede sin fangst med det samme og nyde et lækkert måltid sammen.

Nørhå Fiskepark

Nørhå Fiskepark ligger ca. 12 km fra Vorupør i sydøstlig retning. Den store Put and Take sø har åbent alle årets dage og her kan lystfiskere fange ørreder. Skulle man mod al forventning ikke have held med fangsten, så er der en gårdbutik med røgeri i forbindelse med fiskeparken, så man kan købe aftensmad med hjem. Der er handicapvenligt toilet, fiskerensepladser, grill til tilberedning af fisk og læhuse i Nørhå Fiskepark.

Adresse: Nørhå Fiskepark, Kærgårdsvej 32, Nørhå, 7752 Snedsted

Midtthy Fiskepark

Midtthy Fiskeparks fiskesø er på ca. 5.000 m2 og her bliver der udsat ørreder. Der findes desuden en naturlig bestand af ål og gedder i søen. Midtthy Fiskepark har åbent fra kl. 06.00 og til solnedgang året rundt. Om vinteren er toiletter og renseplads lukket af, og timeprisen for benyttelsen af den ca. 5.000 m2 store fiske sø derfor billigere.

Adresse: Midtthy Fiskepark, Damsgårdsvej 3, 7752 Snedsted

Thy Putandtake / Skjoldborg Lystfiskersø

Skjoldborg Lystfiskersø kaldes også Thy Put and Take. Fiskesøen ligger i skøn natur ikke langt fra Limfjorden. Her kan lystfiskere fange regnbueørreder, bækørreder og ål i en ca. 6.000 m2 stor fiskesø. Der er der rensebord og toilet i forbindelse med fiskeparken. Der er også en hyggelig grillhytte til fri afbenyttelse for lystfiskerne, man skal bare selv medbringe kul. Skjoldborg Lystfiskersø har lukket om vinteren.

Skjoldborg Lystfiskersø, Oddesundvej 142, 7700 Thisted

Ræhr Fiskepark

Ræhr Fiskepark ligger ca. 6 km sydøst fra Hanstholm i et naturrigt område med skov. Den ca. 10.000 m2 store fiskesø er gammel havbund og søens bund består derfor af sand. Rundt om søen er der læhuse, samt borde og bænke, hvor lystfiskerne kan tage en pause. I servicehuset er der renseplads, toilet, bad, køkken, bord/bænke. Der er desuden en automat, hvor man kan købe orm og fiskegrej. Her kan man også købe forfriskninger i form af kolde drikke og slik. Ræhr Fiskepark har åbent fra april til november fra kl. 06.00-21.00.

Ræhr Fiskepark, Bybakken 1a, Ræhr, 7730 Hanstholm

Ballerum Lystfiskeri

Ballerum Lystfiskeri består af sammenhængende søer i en gammel grusgrav med dæmninger og beliggende ved skov og skøn natur. Søerne er tilsammen er 200.000 m2 og der kan være op til 8 meters dybde i søerne.

Lystfiskere kan få aborrer, ørreder, gedder, suder, ål og karper på krogen. Der er ingen fangstbegrænsning i Ballerum Lystfiskeri. Fiskekort købes ved selvbetjening. Der er åbent hele året fra kl. 8 til solnedgang.

Tangrimme 14, Ballerum, 7700 Thisted

Snedsted Fiskepark

Snedsted Fiskepark midt i mosen og et naturskønt område er et hyggeligt og roligt sted for lystfiskere. Der kan fanges ørreder i fiskesøen. Her er der bænke, toilet og rensebord til lystfiskerne. Fiskekort købes ved selvbetjening. Snedsted Fiskepark har åbent hele året klokken 5 om morgenen til klokken 24.

Adresse: Snedsted Fiskepark, Mosevej 40, 7752 Snedsted

Sydthy Fiskeland

Sydthy Fiskeland ligger i et dejligt naturområde med 2 søer der sammenlagt er 25.000 m2. Her kan lystfiskere opleve et unikt, naturligt geddefiskeri, men der kan også fanges ørreder, ål og skaller. Der er fine faciliteter med borde, bænke og en grillplads. Der er desuden rensefaciliteter og toilet. Her kan både erfarne lystfiskere og familier tilbringe en hyggelig dag. Fiskekort købes ved selvbetjening. Sydthy Fiskeland har åbent fra kl. 07.00 til solnedgang.

Adresse: Sydthy Fiskeland, Gundgårdsvej 15, Villerslev, 7755 Bedsted Thy

Uanset, hvor om du helst vil fiske i havet, i natursøer eller i fiskeparker, er et sommerhus fra Klitmøller Sommerhusudlejning eller sologstrand.dk et godt udgangspunkt.

 • SPAR DKK 5528,-

  • Destination:

   Klitmøller

  • Pris:

   DKK 10645,-

  • Reg.nr.:

   17-1264

  • Personer:

   6

  • Internet:

   Ja

  • Toiletter:

   2

  • Hus:

   148 m2

  • Soverum:

   3

 • SPAR DKK 1346,-

  • Destination:

   Vorupør

  • Pris:

   DKK 5764,-

  • Reg.nr.:

   17-2274

  • Personer:

   7

  • Internet:

   Ja

  • Toiletter:

   2

  • Hus:

   100 m2

  • Soverum:

   4

 • SPAR DKK 1466,-

  • Destination:

   Klitmøller

  • Pris:

   DKK 6242,-

  • Reg.nr.:

   17-1258

  • Personer:

   6

  • Internet:

   Ja

  • Toiletter:

   1

  • Hus:

   82 m2

  • Soverum:

   3

 • SPAR DKK 1277,-

  • Destination:

   Klitmøller

  • Pris:

   DKK 5487,-

  • Reg.nr.:

   17-1240

  • Personer:

   4

  • Internet:

   Ja

  • Toiletter:

   1

  • Hus:

   77 m2

  • Soverum:

   3