+45 97 97 53 50
Åbningstider

Ferie i sommerhus midt i unik natur

Der er rig mulighed for at komme ud i enestående, imponerende natur, når du holder ferie i sommerhus i området ved Klitmøller. Nationalpark Thy er lige uden for døren og det unikke fuglefjeld Bulbjerg ligger lige nord for Hanstholm. Mod øst er den skønne natur ved Limfjorden.

Nationalpark Thy - Danmarks største vildmark

Lej sommerhus og nyd naturen i Nationalpark Thy

Når du holder ferie i sommerhus i Thy, hvad enten det er i Klitmøller, Vorupør eller ved Hanstholm, så bor du midt i fantastisk natur. Naturen er så enestående, at et 244 km2 stort området, der strækker sig i et 12 km bredt bælte fra Agger i syd og op til Hanstholm i nord blev udlagt til Danmarks første Nationalpark i 2007. Naturen er ikke bare unik i Danmark, men i hele Europa. Det er de store klithedelandskaber med klitplantager og næringsfattige søer, hvor sjældne planter trives, der ligger til grund for beslutningen. Feriebyerne Vorupør og Klitmøller ligger ud til Vesterhavet omgivet af Nationalparkens storslåede natur.

Mange af de mere end 200 store og små søer i Nationalpark Thy hører til blandt de reneste i søer i Danmark. Disse søer er næringsfattige med sandbund og vandet er klart. Der giver gode livsvilkår for en del sjældne planter. De to store søer Vandet Sø og Nors Sø er de eneste steder i Danmark, hvor planten Liden najade vokser.

Dyrene i Thy Nationalpark

Nationalpark Thy rummer store bestande af krondyr, som du kan være heldig at se tidligt om morgenen eller om aftenen ved skumring. Du kan også være heldig at møde oddere. De øde områder, søer og forskellige landskaber tiltrækker mange fuglearter, som fx svaner, traner, gæs og natravn. Nordeuropas største rovfugl havørnen kan af og til opleves i området. Den spættet sæl holder til ved kysterne ved Nationalpark Thy, og de kan opleves ved fx Krik Vig og især på Agger Tange, hvor der næsten altid er store grupper af sæler, der ligger og hviler sig.

Kom ud op oplev naturen

Mulighederne for at komme ud og opleve Thys natur er mange. Du har både mulighed for at vandre, cykle eller ride ad de mange markerede veje og stier i nationalparken. Nationalpark Thy har udgivet en bog med cykel- og vandreruter. Du kan også downloade deres app med inspiration og rutevejledning. Naturstyrelsen har desuden lavet en del vandretursfoldere over forskellige områder i nationalparken. Du kan enten tage på tur på egen hånd eller komme ud på guidede ture.

På cykel eller mountainbike

Cyklister kan følge National cykelrute nr. 1 også kaldet Vestkyststien cykelrute. Ruten starter ved Agger Tange og løber tæt langs Vesterhavet. Du må cykle på alle veje og stier i Nationalpark Thy. Er du vild med at køre på mountainbike, så finder du to mountainbikeruter i Tvorup Klitplantage. Den ene rute er mere 'begyndervenlig' og den anden byder på større udfordringer i terrænet. De to ruter kan fint kombineres.

Ridning i naturen

Har du lyst til at opleve Thys natur fra hesteryg, så kan du enten tage din egen hest med eller leje en hest i området. Der er lavet en ridesti, der går fra igennem nationalparken fra syd til nord, og som løber igennem den varierede og flotte natur med skove og heder. Langs ridestien er der mulighed for at holde pause ved små folde, hvor hesten kan holde hvil og hvor du kan spise din madpakke. Nationalpark Thy byder på flere lokale ridestier, og du kan finde informationer om disse i folderen ´Ridning i Thy´.

Se det store udvalg af sommerhuse, som ligger midt i den smukke Nationalpark Thy, her eller på sologstrand.dk.

Hanstholm Vildtreservat

Den nordlige del af Nationalpark Thy, som ligger syd for Hanstholm, har været udlagt som vildtreservat siden 1936, dog blev det først formelt vildtreservat i 1949. Hanstholm Vildtreservat er med sine 3725 hektar Danmarks største vildtreservat.

Området er et mekka for fugle og her ses arter, der ikke yngler andre steder i landet. For at give fuglene den ro, de har brug for, er naturreservatet lukket for publikum fra den 1. april – 15. juli, hvor fuglene yngler. Der er adgang forbudt hele året rundt i vådområdet, der ligger i den inderste del af naturreservatet. Ved Tved Klitplantage er der to udkigsposter, hvor du kan få et godt udsyn til Hanstholm Naturreservat i fuglenes yngletid.

Naturreservatet byder på smuk og imponerende natur, som du kan udforske på egen hånd eller sammen med en naturvejleder på en guidede tur. Der er fine afmærkede cykelstier i naturreservatet.

Bulbjerg – imponerende kalkstensklippe

Nordøst for Hanstholm ligger den 47 meter høje, imponerende kalkstensknude Bulbjerg og tårner sig op i klitlandskabet ved Vesterhavet. Stedets historie går 60 millioner år tilbage. Klippen tiltrækker mange ynglende fugle, der har deres reder på de udsatte klippeafsatser. Det er bl.a. mågearten Ride, der yngler i stort antal på Bulbjerg, og der er det eneste sted i Danmark den yngler. Mallemukken, der normalt holder til ved Polarhavene og i Skotland, yngler også i et mindre omfang ved Bulbjerg..

Den enestående natur og dyrelivet ved Bulbjerg har betydet at området er blevet fredet. Der er gode muligheder for at gå en tur ved Bulbjerg og også at komme op på selv klippen og se den storslåede udsigt over kysten og havet.

Ved Bulbjerg kan du også opleve mange bunkers spredt ud rundt omkring i landskabet. Der er en museumsbunker ved Bulbjerg, der har åbent i dagtimerne. Her kan man gå på opdagelse og finde informationsmateriale.

Naturen ved Limfjordslandet

Mod øst ligger Limfjorden og en mindre barsk natur end ude ved Vesterhavet. Det mildere Limfjordsland byder også på naturoplevelse i form af heder og skove. Her er gode muligheder for at gå ture og cykle, men også for at sejle med kajak og fiske.

Strandengen ved Hovsør Røn

Tag fx en tur til Hovsør Røn, som er en strand eng, der dækker et område på ca. 7 ha. Strandengen er typisk for naturen ved Limfjorden og her kan du opleve strandengens karakteristiske plante- og dyreliv. Hovsør Røn er indhegnet, men der er adgang gennem lågerne i hegnet. Man kan parkere enten ved Hovsør havn eller ved den vestlige ende af Arup dæmning.

Molerklinter på Mors

En udflugt til Mors er et besøg værd. Her kan du se de imponerende og karakteristiske molerskrænter på Mors’ nordlige kystlinje, bl.a. Hanklit, en 61 meter høj molerklint, hvor vulkansk aske ses som sorte striber i leret. På det nærliggende Molermuseum kan man studere forstenede dyr og planter, som i årenes løb er blevet fundet i moleret på Mors.

Fugleparadiset Vejlerne

I den nordlige del af Limfjorden ved Løgstør bredning på grænsen mellem Thy og Han Herred ligger Vejlerne - Nordeuropas største fuglereservat. Det er et ca. 6.000 hektar stort område med rørskove, græsenge og brakvandssøer. Her lever og yngler et så stort antal fugle og så mange arter, at området har internationalt betydning, og det nyder derfor godt af en international fredning. Vejlerne er udelukkende fuglenes sted, og der er derfor ikke adgang for publikum. Der er dæmninger og fugletårne, hvor man får et godt overblik over området og kan studere fuglene. Der er også et Naturcenter, hvor du kan lære mere om Vejlerne og fuglene i området.

 • SPAR DKK 5528,-

  • Destination:

   Klitmøller

  • Pris:

   DKK 10645,-

  • Reg.nr.:

   17-1264

  • Personer:

   6

  • Internet:

   Ja

  • Toiletter:

   2

  • Hus:

   148 m2

  • Soverum:

   3

 • SPAR DKK 1346,-

  • Destination:

   Vorupør

  • Pris:

   DKK 5764,-

  • Reg.nr.:

   17-2274

  • Personer:

   7

  • Internet:

   Ja

  • Toiletter:

   2

  • Hus:

   100 m2

  • Soverum:

   4

 • SPAR DKK 1466,-

  • Destination:

   Klitmøller

  • Pris:

   DKK 6242,-

  • Reg.nr.:

   17-1258

  • Personer:

   6

  • Internet:

   Ja

  • Toiletter:

   1

  • Hus:

   82 m2

  • Soverum:

   3

 • SPAR DKK 1277,-

  • Destination:

   Klitmøller

  • Pris:

   DKK 5487,-

  • Reg.nr.:

   17-1240

  • Personer:

   4

  • Internet:

   Ja

  • Toiletter:

   1

  • Hus:

   77 m2

  • Soverum:

   3